لینک پرداخت ماهیانه وسالیانه سایت  برای آن دسته از مشتریان می باشد که به هر نحویی از فضای نمایندگی هاست ودامنه استفاده می کنند چنانچه سایت شما با صفحه سایت بند اطلاعیه سایت مورد نظر به علت بدهی مسدود می باشدمواجه شده است می توانید از لینک های پرداخت سایت استفاده کنید .
pardakht

لطفا جهت پرداخت برروی لینک اتصال به درگاه پرداخت کلیک کنید
لطفا جهت پرداخت برروی لینک اتصال به درگاه پرداخت کلیک کنید 

 

بعد از پرداخت هزینه ثبت فیش واریزی الزامی می باشد لطفا بر روی لینک زیر جهت ثبت فیش واریزی کلیک کنید .