اگر می‌خواهید از سایت‌تان برای انتقال آن به هاست یا سروری دیگر بکاپ تهیه کنید از این روش بکاپ می‌توانید استفاده کنید. در این روش شما می‌توانید از هاست، دیتابیس‌ها و تنظیمات ایمیل خود جداگانه بکاپ بگیرید.

نکته: (بکاپ‌گیری برای انتقال سایت)
اگر می‌خواهید سایت‌تان را به هاست جدیدی انتقال دهید نیاز به بکاپ فایل‌های موجود در پوشه‌ی public_html فضای هاست‌تان و بکاپ دیتابیس مربوط به آن سایت دارید.

برای بکاپ‌گیری در cPanel دو روش تعبیه شده است: 1) بکاپ‌گیری از طریق ویژگی «Backups» و 2) بکاپ‌گیری از طریق «Backup Wizard» این دو روش در زیر تشریح شده‌اند.

آ- بکاپ جداگانه با استفاده از ویژگی Backups

در cPanel خود در بخش  Files بر روی آیکون «Backups» کلیک کنید.
دست‌رس به گزینه‌ي Backups

در صفحه‌ی مدیریت بکاپ که باز می‌شود چند گزینه برای بکاپ‌گیری جداگانه یا جزء به جزء (partial) مشاهده می‌شود. هر کدام از این موارد را که کلیک کنید بکاپ به صورت یک فایل فشرده با پسوند gz آغاز می‌شود.
انواع بکا‌پ‌های ممکن

 بکاپ فایل‌های سایت (Home Directory): بر روی دکمه‌ي «Home Directory» کلیک کنید. دانلود بلافاصله آغاز می‌شود.

 بکاپ دیتابیس (MySQL Database): بر روی نام دیتابیس کلیک کنید تا دانلود فایل بکاپ آغاز شود.

 بکاپ تنظیمات فورواردرهای ایمیل (Email Forwarders): بر روی نام فورواردر مورد نظر کلیک کنید. دانلود آغاز می‌شود.

 بکاپ تنظیمات فیلترهای میل (Email Filters): بر روی نام فیلتر مورد نظرتان کلیک کنید تا بکاپ آغاز شود. می‌توانید بعداً این تنظیمات را در جای دیگری بازگردانی کنید و از همان فیلتر در آن‌جا استفاده کنید.

ب- بکاپ جداگانه با استفاده از Backup Wizard

Backup Wizard مانند هر wizard دیگری کاربر را گام به گام راه‌نمایی می‌کند. در این مورد نیز Backup Wizard دقیقاً‌ همان کارهای ویژگی Backups را با راه‌نمایی کامل‌تر و به شکل گام به گام انجام می‌دهد.

در cPanel خود از قسمت Files بر روی آیکون «Backup Wizard» کلیک کنید:
دست‌رس به Backup Wizard

صفحه‌ي باز شده به سه گام تقسیم شده است. ابتدا از میان دو گزینه‌ي Backup و Restore بکاپ را انتخاب کنید.

انتخاب گزینه‌ي Backup

در صفحه‌ي باز شده سه گزینه برای بکاپ جداگانه وجود دارد: دیتابیس (MySQL Databases)، فضای هاست (Home Directory) و تنظیمات فیلتر و فورواردرهای ایمیل (Email Forwarders & Filters). بر روی هر کدام که مایلید بکاپ آن را تهیه کنید کلیک نمایید.

 دیتابیس: در صفحه‌ي بعد لیست دیتابیس‌ها نمایش داده می‌شود. بر روی نام دیتابیس مورد نظرتان کلیک کنید. دانلود بلافاصله آغاز می‌شود.

 دایرکتوری خانه (Home Directory): در صفحه‌ي بعد بر روی دکمه‌ي «Home Directory» کلیک کنید. دانلود فایل بکاپ بلافاصله آغاز می‌شود.

 تنظیمات ایمیل: در صفحه‌ی بعد لیست کامل فورواردرها و فیلترهایی که تا کنون برای ایمیل‌هایتان تعریف کرده‌اید دیده می‌شود. هر کدام را مایلید می‌توانید با کلیک بر روی آن دانلود کنید.