متاسفانه در نسخه php 5.3 به بعد دیگر از تابع eregi استفاده نمیگردد و این اسکریپت ها که بر روی سروی با ورژن php 5.3 میزبانی می شوند با ارور

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/u381900739/public_html/shop/index.php on line 65

مواجه خواهند شد که با روش زیر قابل حل می باشد .

برای رفع این مشکل ابتدا فایل index.php را باز کرده و دنبال خط زیر بگردید :

if ($data[mobile] AND !eregi(“^09([0-9]{9})$”, $data[mobile]))

و آن را با خط زیر عوض کنید.

if ($data[mobile] AND !preg_match(“/^09([0-9]{9})$/”, $data[mobile]))