زمانی که عکس یا هر چیز دیگری را در وردپرس آپلود می کنید، می توانید کاری کنید تا کپشن یا توضیحی به آن اضافه شود و به عنوان فیلد اضافی مخصوص آپلودر در قسمت افزودن پرونده چند رسانه ای لحاظ گردد. در صورتی که بخواهید اطلاعات دیگری را اضافه کنید، می بایست ابتدا یک فیلد اختصاصی با هوک کردن فیلتر attachment_fields_to_edit ایجاد نمایید. از همین طریق تصمیم گرفتیم که روش اضافه نمودن فیلد کپی رایت به آپلودر  را در این جا آموزش دهیم.

کد زیر را در فایل functions.php کپی کنید.

function add_copyright_field_to_media_uploader( $form_fields, $post ) {
	$form_fields['copyright_field'] = array(
		'label' => __('Copyright'),
		'value' => get_post_meta( $post->ID, '_custom_copyright', true ),
		'helps' => 'Set a copyright credit for the attachment'
	);

	return $form_fields;
}
add_filter( 'attachment_fields_to_edit', 'add_copyright_field_to_media_uploader', null, 2 );
function add_copyright_field_to_media_uploader_save( $post, $attachment ) {
	if ( ! empty( $attachment['copyright_field'] ) ) 
		update_post_meta( $post['ID'], '_custom_copyright', $attachment['copyright_field'] );
	else
		delete_post_meta( $post['ID'], '_custom_copyright' );

	return $post;
}
add_filter( 'attachment_fields_to_save', 'add_copyright_field_to_media_uploader_save', null, 2 );
function get_featured_image_copyright( $attachment_id = null ) {
	$attachment_id = ( empty( $attachment_id ) ) ? get_post_thumbnail_id() : (int) $attachment_id;

	if ( $attachment_id )
		return get_post_meta( $attachment_id, '_custom_copyright', true );

}

زمانی که کد را در محل موردنظر در فایل قرار دادید، از کد زیر برای نمایش فیلد کپی رایت در قالب استفاده کنید:

echo get_featured_image_copyright();

در صورتی که پارامتر ID را خالی بگذارید و پست شما دارای تصویر شاخص باشد، تصویر شاخص با کپی رایت نمایش داده می شود.

 

هرجا در وردپرس به مشکلی خوردید اصلا نگران نباشید، چرا که ویروهاستینگ در خدمت شما می‌باشد.