قوانین دامین

قوانین دامین ها

قوانین دامین های com, net, org, biz وinfo حداقل طول دامنه ۳ حرف و حداکثر ۶۳ حرف می باشد. تنها استفاده از حروف انگلیسی و ارقام و نشانه (-) مجاز می باشد. قوانین دامینهای ws : حداقل طول دامنه ۴ حرف و حداکثر ۶۳ حرف می باشد. تنها استفاده از حروف انگلیسی و ارقام و […]

www.caffeweb.com

گفتگوی زنده

)
    is typing...

    جهت ارسال پیام برای پشتیبانی، لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

    ارسال پیام لغو